Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, w niniejszym regulaminie zwanym Kupującym, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Kupujący powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wysyłając je na adres:

PPHU "OLMATEX" ANDRZEJ OLCZAK
ul. Warszawska 18
05-555 Tarczyn

oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu na w/w adres na własny koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Kupujący powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. W przypadku niespełnienia w/w warunków produkt nie zostanie przyjęty.

4. Zwroty bez oryginalnego dowodu zakupu nie będą przyjmowane.

5. Pieniądze za zwrócony towar odsyłamy niezwłocznie przelewem na podany numer konta, po stwierdzeniu , że zwrócony produkt spełnia wyżej określone warunki.

6. Odsyłany towar powinien być zabezpieczony w taki sposób, aby nie uległ zniszczeniu w czasie transportu.

Reklamacje

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien przesłać go na adres sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz informację o wadzie produktu.

2. Nie stanowią podstaw do reklamacji czy zwrotu towaru różnice w wyglądzie towaru zamówionego z otrzymanym, będące wynikiem niewłaściwego ustawienia paramentów monitora Klienta.

3. Reklamacje ilościowe lub dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora, według procedur wewnętrznych danego spedytora.

4. W momencie odbioru paczki, należy zwrócić uwagę na jej stan, czy nie posiada zewnętrznych oznak uszkodzeń.

5. Przed zapakowaniem paczek dokładnie sprawdzamy, czy wysyłane produkty są zgodne z zamówieniem, oraz czy nie są uszkodzone i nie noszą innych oznak dyskwalifikujących ich do wysłania. Może jednak się zdarzyć, że towar posiada wady ukryte, niewidoczne w momencie sprzedaży.

6. Zwracane i reklamowane artykuły proszę odesłać na adres:

PPHU "OLMATEX" ANDRZEJ OLCZAK
ul. Warszawska 18
05-555 Tarczyn

7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty odesłania reklamowanego towaru ponosi Kupujący.

8. Przed odesłaniem produktu reklamowanego, proszę o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny, celem ustalenia szczegółów reklamacji.

9. Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki. W przypadku uznania reklamacji:

- zwracamy Kupującemu poniesione dodatkowe koszty przesyłki,

- reklamowany produkt wymieniamy na pełnowartościowy lub inny uzgodniony z Kupującym,

- w przypadku braku możliwości wymiany, zwracamy pieniądze za reklamowany produkt,

- zwrotu pieniędzy dokonujemy niezwłocznie.

10. Kupujący ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

11. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”


Zapłata za zmniejszenie wartości towaru.


Klient ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie i klient będzie chciał odstąpić od umowy, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.